Class FluentJUnitJupiter

 • All Implemented Interfaces:
  org.junit.jupiter.api.extension.AfterAllCallback, org.junit.jupiter.api.extension.AfterEachCallback, org.junit.jupiter.api.extension.BeforeEachCallback, org.junit.jupiter.api.extension.Extension

  public class FluentJUnitJupiter
  extends Object
  implements org.junit.jupiter.api.extension.BeforeEachCallback, org.junit.jupiter.api.extension.AfterEachCallback, org.junit.jupiter.api.extension.AfterAllCallback
  FluentTest extension for JUnit Jupiter.

  To use this, annotate FluentTest class with @ExtendWith(FluentJUnitJupiter.class).

  • Constructor Detail

   • FluentJUnitJupiter

    public FluentJUnitJupiter()
  • Method Detail

   • beforeEach

    public void beforeEach​(org.junit.jupiter.api.extension.ExtensionContext context)
    Specified by:
    beforeEach in interface org.junit.jupiter.api.extension.BeforeEachCallback
   • afterEach

    public void afterEach​(org.junit.jupiter.api.extension.ExtensionContext context)
    Specified by:
    afterEach in interface org.junit.jupiter.api.extension.AfterEachCallback
   • afterAll

    public void afterAll​(org.junit.jupiter.api.extension.ExtensionContext context)
    Specified by:
    afterAll in interface org.junit.jupiter.api.extension.AfterAllCallback